Koe ngaahi Palōveape eni 'e ni'ihi 'oe Lea Tonga´

'Oku vahevahe atu kinautolu 'o fakatatau ki he felāve'i 'a honau fakalea´ moe ngaahi kaveinga 'oku hā atu ko eni´.

'Akau
'Eua
Faiva
Felāfoaki
Fīngota
Ha'apai
Hingoa
........Ika........
Kāinga
Kava
Mahaki
Manu
Manupuna
Mate
Me'akai
........Muli........
Natula
Ngāue
Ngoue
Niuafo'ou
Niuatoputapu
Sino
Tahi
........Tau........
Tongatapu
Toutai
Tō'onga
Tupu'a
Va'inga
Vaka
Vala
.......Vava'u.......

JamesCocker14Nov00