Koe ngaahi Palōveape eni 'oku 'asi ha me'a fekau'aki moe Tau´ 'i honau fakalea´Ngaahi Nouti moe Ngaahi Liliu
[260313] Fakafōtunga fo'ou e peesi´ mo kamata hono fokotu'utu'u fakakalama´

JamesCocker14Nov00