Koe ngaahi Palōveape eni 'oku 'asi ha me'a fekau'aki mo Niuafo'ou 'i honau fakalea´
...............Palōveape............... Tupu'anga ...............'Uhinga...............
Faka-Niuniuafo'ou Na'e lau 'e he kau Tonga (Tongatapu, Ha'apai, Vava'u) koe anga kovi ke te 'eke hangatonu ki ha taha hono hingoa.  Na'e kehe 'ae kau Niuafo'ou he na'a nau 'eke pe 'e nautolu.  Ko ha taha 'oku 'ikai ma ke ne 'eke hangatonu ha me'a ki ha taha kehe.Ngaahi Nouti moe Ngaahi Liliu
[260313] Fakafōtunga fo'ou e peesi´ mo kamata hono fokotu'utu'u fakakalama´

JamesCocker14Nov00