Koe ngaahi Palōveape 'oku 'asi ha me'a fekau'aki moe Kava´ 'i honau fakalea´
...............Palōveape............... Tupu'anga ...............'Uhinga...............
Fele 'a Tou'a 'Oku fele 'ae kau nofo he tou'a 'oe taumafa kava´ (koe kakai tokolahi 'oku nau nofo fakataha he tou'a´ka koe tokotaha pe 'oku ne teuteu'i e kava´. Ko ha kakai 'oku nau nofo tokolahi 'i ha feitu'u pe kau tokolahi ha ngāue ka 'oku 'ikai 'asi pe koe hā e 'aonga 'enau nofo pe kau tokolahi ai´.
Fūfū mo kokohu Ko ha me'a kuo a'u pe 'o ofi ki he 'osi'osingamalie´ pe ngata'anga´.
Hange ha faka-Pangai Ka fakatu'uta ha me'a 'i he Pangai 'oe Tu'ikanokupolu ne pau ke teuteu'i fakalelei pe fakaheka hano vaka pea uingaki'i hano fakafeta'i. Ko ha me'a kuo teu'i pe viki'i ke ngali lahi mo faka'ofo'ofa ange.
Molumalu fakafono Neongo e lahi ha fono 'i ha faikava, 'oku 'ikai ko hono tufā ke fai ai ha kai mākona, koe fakaai pe kae 'oua ke lava e faikava´.  Ko ha me'a 'oku fotu lelei pe faka'ofo'ofa ka 'oku 'ikai hano 'aonga´ he taimi ko ia.
Nofo e fononga kae 'eke kava Ka tu'uta ha fononga ki ha 'api ko hono talitali totonu´ ke teuteu'i ha kava.  Koe lau eni ki ha fononga kuo a'u atu ki ha 'api kae fe'ekenaki holo 'e he 'api ko ia pe 'oku 'i ai ha kava ke tali 'aki e fononga´.  Ko ha taha 'oku 'ikai mateuteu pe 'ikai lava ke fakahoko lelei hano fatongia.


Ngaahi Nouti moe Ngaahi Liliu
[160213] Fakafōtunga fo'ou e peesi´ mo kamata hono fokotu'utu'u fakakalama´

JamesCocker14Nov00