Koe ngaahi Palōveape eni 'oku 'asi ha me'a fekau'aki mo 'Eua 'i honau fakalea´
...............Palōveape............... Tupu'anga ...............'Uhinga...............
Hangē ko Manaki´ Ko Manaki koe fu'u pā maka pe lilifa 'i 'Eua 'oku te sio atu pe kita ki ai mei he Hahake 'o Tongatapu.  Ko ha me'a 'oku haa mahino pe 'ilonga lelei.
Hangē ko Matafota´ Ko Matafota koe konga tahi houtamaki faka'uli'ulia 'i he vaha'a 'o 'Eua mo Tongatapu.  Ko ha me'a 'oku faingata'a hono feinga'i pe ko ha taha 'oku anga faingata'a.

'Oku tatau moe Hange ko Fakatoutoa 'i he peesi Paloveape Ha'apai.

Ko ena pē 'i Tu'atoi Ko Tu'atoi koe feitu'u 'oku tu'u 'i he tu'akolo 'o 'Ohonua 'i 'Eua.  Ka 'eke 'e ha taha fo'ou ki 'Eua ki ha taha mei 'Ohonua pe ko fe a Tuatoi, 'e tali ange 'e he taha mei 'Ohonua "ko 'ena pe 'i tu'akolo".  'E 'amanaki leva ai 'e taha a'ahi 'oku tu'u ofi mai pe, ka te ne toki 'ilo 'i ha'ane feinga lue, 'oku fu'u mama'o fau 'a Tu'atoi ia mei 'Ohonua. Ko ha me'a 'oku ngali faingofua kae vakai ange 'oku ki'i faingata'a, pe ko ha feitu'u 'oku ngali ofi kae vakai ange 'oku ki'i mama'o.
Taka Tongatapu, ta'e 'i 'Eua Ko 'Eua 'oku tu'u pe he tafa'aki 'o Tongatapu, ka 'oku lahi pe kakai ia mei Tongatapu 'oku te'eki ai ke nau tu'uta kinautolu 'i 'Eua.  Ka 'alu ha taha mei Tongatapu ki ha feitu'u mama'o, 'e pehe pe 'e he kakai 'oe fonua ko ia kuo 'osi sio e taha mei Tongatapu 'i 'Eua he ko 'Eua pe ena he tafa'aki o Tongatapu.  Ko ha taha 'oku ta'engali 'ene ha'u mei ha feitu'u koe 'ikai ke ne loko 'ilo ki he ngaahi me'a fekau'aki moe feitu'u ko ia.
'Uli'uli 'a fine 'Eua 'Oku pehe koe kakai fefine o 'Eua na'e ki'i melomelo ange honau kili 'i he kakai fefine 'oe toenga 'o Tonga, kae neongo ia na'e 'ikai hanau tatau 'i he 'otu Tonga hono fakapelepele'i kinautolu 'e honau kainga. Ko ha taha 'oku ngali hāsino hano fa'ahinga mele kae kei pau ange pe hono lelei 'ona.

'Oku tatau moe Fena pe ka ko Nua i he peesi Paloveape Hingoa.Ngaahi Nouti moe Ngaahi Liliu
[160213] Fakafōtunga fo'ou e peesi´ mo kamata hono fokotu'utu'u fakakalama´

JamesCocker14Nov00