Koe ngaahi Palōveape eni 'oku 'asi ha me'a fekau'aki mo Niuatoputapu 'i honau fakalea´
...............Palōveape............... Tupu'anga ...............'Uhinga...............
Vavā faka-Vaipoa Na'e fai e faikava 'ae kau tau 'o Vaipoá pea polepole ai e to'a ko Māhiná te ne tā e 'uluafí (taki tau) 'oe fa'ahi e tahá.  Na'e vavā fiefia e kau faikavá.  Me'a pango na'e hoko mai e 'aho taú pea taa'i 'e he to'a kehe ia 'ae 'uluafí. Ko ha me'a kuo fakafiefia'i kae 'ai angē kuo 'ikai hoko.Ngaahi Nouti moe Ngaahi Liliu
[260313] Fakafōtunga fo'ou e peesi´ mo kamata hono fokotu'utu'u fakakalama´ 

JamesCocker14Nov00