Koe ngaahi Palōveape eni 'oku 'asi ha me'a fekau'aki moe Faiva´ 'i honau fakalea´
...............Palōveape............... Tupu'anga
...............'Uhinga...............
Haka i langitau Koe langitu'a koe kau hiva ia 'oku nau hiva he faiva.  Koe langitau koe mafana mo a'ua'u lelei ia 'ae hiva 'ae langitu'a.  'I he taimi ko ia 'oku toe mafana mo malie 'aupito ange ai 'ae haka ae kau faiva, 'a ia ko 'enau haka ia 'i he langitu'a kuo tau. Ko ha ngaue lelei 'oku tupu mei ha toe ngaue lelei 'e taha.
Malanga'i faiva Koe lea eni ki ha taha 'oku 'ikai fu'u poto he faiva pe ve'ehala ka kuo mafana ia 'o puna ki 'olunga koe 'uhii pe koe fakatupu mafana 'ae faiva 'oku lolotonga fai. Ko ha taha 'oku kau fakakaungakau 'i ha ngaue pe faiva. 
Nofo 'a maama kae kailao 'a fakafa'anga Ko Fakafa'anga koe nofo'anga ia 'oe kau taulatevolo.  Tokua 'oku faiva vakee paapaahia pe kau tevolo ia 'i Fakafa'anga kae hala 'ataa ketau ilo ia 'e tautolu 'i Maama ni. Ko 'ete nofo ha feitu'u 'o muunoa ki ha me'a 'oku hoko ha feitu'u kehe.
Taka i lalo hakanga Koe hakanga (haka'anga) koe feitu'u ia 'oku fai ai e ako faiva.  Koe lalo hakanga leva koe tangutu 'ae kau mamata 'o sio hake ki he haka 'ae kau faiva.  'Oku 'ilonga pe ha taha ne taka 'i lalo hakanga koe 'ikai toe ha ta'anga, fasi, faiva moe haka kehekehe he'ene 'ilo mo 'ilo ma'uloto. Ko ha taha 'oku taukei 'i ha fa'ahinga me'a koe uhii koe feitu'u pe kakai na'e tupu hake ai.

Fakatātā - 'Ikai ke tau toe ofo ai 'i he pōto'i faiva 'a 'Ana he koe taka i lalo hakanga.Ngaahi Nouti moe Ngaahi Liliu
[160213] Fakafōtunga fo'ou e peesi´ mo kamata hono fokotu'utu'u fakakalama´

JamesCocker14Nov00