Koe Ngaahi Lea Tonga ne Liliu pe Maʻu pe Faʻu mei he Lea Papālangi´
Koe taʻu eni e tolungeau tupu mei he fuofua fetaulaki ʻae Tongá moe Papālangí pea hoko mai moe ngaahi Matakali kehekehe pea kuo tupulaki mamālie mai ai ʻae lea Tongá ʻi he fetaulaki ʻae Tongá moe ngaahi naunau moe ngaahi fakakaukau foʻou.
ʻOku fakakalakalasi atu ʻe he peesí ni ʻae ngaahi Lea Tonga kuo maʻu pe liliu mei he Lea Papālangi pe Lea Muli.

Ngaahi Liliu kimuʻa he 1980                    Ngaahi Hingoa                    Ngaahi Liliu kimui he 1980


JamesCocker14Nov00