Ko Ha'apai
'Oku kau ki he ngaahi hingoa fakatenetene 'o Ha'apai´ 'ae Fo'i 'One'one´ moe Ha'apaiveu´.


Fonua Hingoa Fakatenetene Hou'eiki Ma'utofi'a Hingoa Fakatenetene Hou'eiki / Ha'a Tauhifonua
Faleloa Houmale'ia Fakafanua Kinikinilau .
Fangale'ounga . Niukapu Haveatama .
Felemea 'Otu Kinekina . . Soakai
Fonoifua Mapu'atonga . . .
Fotuha'a Makahilitaha . . .
Ha'afeva Kolongatata, Hala Lulunga, Funga Matahiva . Manuokafoa Havealeta, Tu'uhetoka
Hā'ano Maka ko Fele'unga Tu'iha'angana Tapumāna'ia .
Kotu Namo Lahi, Langi Tu'ulilo . . Taufatofua
Lofanga Tokomea, Tu'ukautala Tupouto'a . Sinilau, Fanualofanga
Matuku Fineta'alovaka, Funga Muisia Tu'iha'ateiho Taufateau .
Mo'unga'one Kali 'o Pau Pule'anga . Kava Mo'unga'one, Afeafe
Muitoa Sia ko Toloke Tu'iha'angana Tapumāna'ia .
Nomuka 'Otu Mu'omu'a, Muifuiva, Ano Ava, Mui Hafota Tupouto'a . .
'O'ua Volokaile . . .
Pangai Fanga Faliki Pako Pule'anga . Afeaki, Kofe
Pukotala Vai ko Kanakana Tu'iha'angana Tapumāna'ia .
Tongoleleka Mahinafekite, Fanga Siale Pule'anga . Tokemoana, Tuita, Mata'uvave, 
Lutui Pālelei
Tungua Tainamu 'a Paea, Funga Fā'imata Tu'iha'ateiho Taufateau .
'Uiha Makahokovalu, 'Aitu'uua Malupō Fukā'eiki Tea

JamesCocker14Nov00