Koe Anga ʻoe Nofo ʻa Kāinga´

'I he mo'ui 'ae kāinga 'o ono 'aho´, koe kātoanga lalahi 'e fā naʻa nau hanga atu ki ai
´.  

Koe 
Fāʻele´, koe Ohitama´, koe Mali´, moe Mate´.

N
a'e makatu'unga leva 'ae ngaahi kātoanga´ ni 'i he anga 'oe fetauhi'aki fakakāinga 'ae 'Ulumotu'a´, Fahu´, Liongi´, pea moe Ngaahi Tapu 'oe nofo´.

'Oku vakai'i mo fakamanatu 'e he ngaahi peesi
´  ni 'ae ngaahi kātoanga´ ni moe ngaahi fetauhi'aki fakakāinga´ ni, koe anga ia 'oe nofo 'ae kāinga 'i ono'aho´.

Ngaahi Liliu moe Nouti
[100313]  Fakafōtunga fo'ou e peesi´ mo kamata hono fokotu'utu'u fakakalama´

©JamesCocker14Nov00