Koe Ngaahi Naunau ʻae Tonga´

Koe ngaahi naunau kehekehe eni naʻe ʻaonga ki he moʻui fakaʻaho ʻae Tongá.
 


Fata
Kali
Lohu
Makatuki
Ngahau
Polata
Pōvai
Sika
Tao


Ngaahi Liliu
[130213] Fokotu'u fo'ou e peesi´.  ʻE hokohoko atu pē tānaki ki he peesí ni. 

JamesCocker14Nov00