Koe Ngaahi Taʻovala ʻae Tonga´

Koe tupuʻanga ʻoe taʻovala ʻoku taku koe folau ʻa Tuita moe kau toutai ʻae Tuʻitongá.  Koe folau ko ení naʻa nau afāngia ai pea nau tafoki maí kuo mahaehae honau valá.  Na'e ta'efe'unga eni ke nau foki 'aki ki he 'afio'anga (nofo'anga ʻi he lea fakatuʻi) 'oe Tu'itongá.  Ko ia ne to'o hifo ai 'e Tuita 'ae lā 'oe vaká 'o nau vahevahe 'o vala 'aki pea nau toki hifo atu moe ola 'oe toutaí ki 'uta.  'I he 'afio (sio ʻi he lea fakatuʻi) atu 'ae Tu'itongá na'e mokoi (fiefia ʻi he lea fakatuʻi) hono finangalo (loto ʻi he lea fakatuʻi) ki he sīpinga vala fo'ou ne tu'uta mai 'aki 'e Tuita moe kau toutaí.  Naʻe tupu leva mei ai 'ae ta'ovala 'ae Tongá koe faka'apa'apa ki he Tu'í pea kuo hoko ia koe faka'ilonga fakafonua 'oe faka'apa'apa 'ae Tongá 'i ha fa'ahinga ha'ofanga pē.

Koe faʻahinga kehekehe leva eni ʻoe ngaahi taʻovala kuo aʻusia ʻe he fakakaukau ʻae Tongá moe nimameaʻa ʻo fafine Tongá.
 


Fakaʻahu
Fakahaʻapai
Fanakio
Fau
Fokololo
Kie
Kiekie
Kuta
Lōkeha
Motumotu


Ngaahi Liliu
[130213] Fokotu'u fo'ou e peesi´.  ʻE hokohoko atu pē tānaki ki he peesí ni. 

JamesCocker14Nov00