Koe Ngaahi Sisi ʻae Tonga´

Koe vala laukau moe vala faiva ʻae Tongá.
 


Sisi Fale
Sisi Kakala
Sisi Louniu
Sisi Lousī
Sisi Fakavaihoi
Sisi Fakavainiaku
Sisi Fangasā
Sisi Tongotongo


Ngaahi Liliu
[130213] Fokotu'u fo'ou e peesi´.  ʻE hokohoko atu pē tānaki ki he peesí ni. 

JamesCocker14Nov00