Koe Ngatu´
Koe ngatu´ ʻoku ua hono faʻahinga´, koe Ngatu Tā ʻUli´ moe Ngatu Tā Hina´.  Ko hona kehekehe´ ʻoku ʻi he anga ʻo hona koka´ mo hona kupesi´.

Koe Kupesi ʻoe Ngatu´

Koe kupesi 'oe Ngatu´ koe fakatātā ia ʻoku teuteuʻi ʻaki e mata ʻoe Ngatu´.  Naʻe fokotuʻutuʻu ʻae tuʻaniu ki he fōtunga ʻoe kupesi´, pea tui ʻaki leva e fau ki hono mohenga koe laʻi kaká.  'Oku lahi ʻaupito ʻae ngaahi kupesi kehekehe´ ʻo fakatatau pē ki hono fakakaukauʻi mo hono tui ʻe he finemātuʻa kokaʻanga´.  

.
Koe Ngatu Tā ʻUli´ mo hono Kupesi´

Koe kupesi 'oe Ngatu Tā ʻUli´ 'oku ua, koe Tutu'uli´ moe Kumi'uli´.  ʻE toki tānaki mai ha ngaahi fakatātā. ki ai. 

.
Koe Ngatu Tā Hina´ mo hono Kupesi´
Koe faʻahinga eni ʻe niʻihi ʻoe ngaahi kupesi 'oe Ngatu Tā Hina´.
 
Amoamokofe
Aotapu
Fata o Tu'itonga
Hala Paini
Kalou
Longolongo
Leva
Manulua
Matahihifi
Pangaikafa
Potuua Manuka
Tatau Tuisipa

Tokelau Feletoa
Ve'etuli
.  ..

JamesCocker14Nov00