Koe Ngaahi Vaka ʻae Tonga´

Koe ngaahi vaka eni moe ngaahi naunau fekauʻaki moe vaká naʻe ngāueʻaki ʻe he Tongá.
 


Fale Vaka
KaliaKau ki ai e Fakalakepa, Teletelekanga, Kaokao, ʻUlupale
PōpaoKau ki ai e Katea, Fakatoukatea, Hama, Hamatefua, Hamaua, Toluhama, Kiato
Tongiaki
Vakalā


Ngaahi Liliu
[130213] Fokotu'u fo'ou e peesi´.  ʻE hokohoko atu pē tānaki ki he peesí ni.   

JamesCocker14Nov00