Ko 'Eua
Koe hingoa fakatenetene 'o 'Eua´ koe Fungafonua´.


Fonua Hingoa Fakatenetene Hou'eiki Ma'utofia Hingoa Fakatenetene Hou'eiki / Ha'a Tauhifonua
Houma  Vai ko Kahana, Fala 'o Taka, Fangatave . . .
'Ohonua Taulanga Nafanua, Tahakaeafe . . .
Tufuvai . . . .
Pangai Pangailahi . . Vaka'uta
Futu . . . .
Ha'atu'a . . . .
'Eueiki . . . Tu'itufu

JamesCocker14Nov00