.
.
Koe Fakanofonofo 'oe Taumafa Kava´

ʻOku lisi ʻi he kupu hoko´ ʻae ngaahi Fakatātā Kehekehe ki he anga 'oe fakanofonofo 'oe Taumafa Kava 'ae Tu'ikanokupolu´.  Koe ngaahi fakatātā ko eni´ 'oku makatu'unga ia 'i he ngaahi Taumafa Kava hili hono liua 'e he Tu’ikanokupolu ko Siaosi Tupou I 'ae Tu’itonga fakamuimui ‘o Tonga´, Laufilitonga TT39.

‘A ia koe Tu’ikanokupolu ‘oku Olovaha ʻi he ngaahi fakatātā ko eni´, he koe Hau ia ‘oe Fonua´, pea fua fatongia ‘ApaʻapaʻAlofi mo Touʻa ‘ae Hou’eiki moe Haʻa Matapule ‘oe Fonua´, ʻo fakatatau ki honau tu’unga Kāinga mo Poupou ki he Hau´.  Koe tuku'au mai foki ʻae fa’unga 'oe Taumafa Kava ‘ae Tu’ikanokupolu´, mei he fuofua Fakapangai 'oe 'Ulutolu´, 'a ia koe taimi ia na'e fakanofo ai 'a Ngata TK1 koe fuofua Tu'ikanokupolu´, ‘i he Fu’u Koka ‘i Hihifo.  Pea fai mai leva mei ai hono langalanga mo le’ele’ei ‘e Ata moe Ha’a Ngata Motu’á ʻae fakanofonofo ʻoe Taumafa Kava ʻae Tuʻikanokupolu´.

Koe makatu'unga 'ae Taumafa Kava 'ae Tu'ikanokupolu´ 'i he Taumafa Kava 'ae Tu'itonga´.  Koe Taumafa Kava ia na'e tuku'au mai mei he Fuofua Taumafa Kava ʻoe ʻOtu Tonga´, ʻae Tamafa Kava ne fakatotofa ʻe Loʻau mei he taimi ne feilaulau ai ʻe Fevanga mo Fefafa hona ʻofefine ko Kava´.  Na’e hokohoko mai ai pe ʻae Taumafa Kava ʻae Tuʻitonga´ ‘i he kuonga 'oe pule 'ae Tu'itonga´.  Pea ʻi he Taumafa Kava ʻae Tuʻitonga´ koe Tu'itonga´ na'e Olovaha´, pea 'i ai pe hono faʻunga 'Apa'apa, 'Alofi, moe Tou'a, kae ʻumaʻā hono tuʻunga Ouau makehe.  ‘Oku si’i ha toe ‘ilo totonu ki ai ʻi he ngaahi ‘aho´ ni.

Kaekehe, ‘oku hailaiti ‘e he ngaahi fakatātaa´ ni ‘ae anga ʻoe feliuaki mai ‘oe fakanofonofo ‘oe Taumafa Kava´ ‘o fakatatau ki he ngaahi tu’utu’uni ‘a Ha’a Ngata Motu’a moe Tu'ikanokupolu´.  ‘Ikai ngata ai´, neongo ‘oku faʻa fakafuofua ‘e he ngaahi fakatātaa´ 'ae kakato 'a Hou'eiki mo Ha'a Matapule Ma'u Hingoa 'i Pangai´, koe tokolahi totonu 'oe Taumafa Kava´ ‘i he ‘aho ‘oku fakahoko ai´, 'oku fai pe ki he tokolahi 'oe fa'ahinga ne lava ki Pangai 'i he 'aho ko ia´.1918 Koe fakatātā 'oe Taumafa Kava mei he Tohi koe "Tongan Society",1929,  koe faʻutohi ʻa E. W. Gifford. 
1927Koe fakatātā 'oe Taumafa Kava mei he Senolo koe "Kava Ceremonial in Tonga", 1929, koe tohi ʻa E.E.V. Collocott 'i he "Journal of the Polynesian Society".
1959 Koe fakatātā 'oe Taumafa Kava mei he Tohi koe "The Tongan Constitution",1975,  koe faʻutohi ʻa Sione Lātūkefu. 
1973 - 1975 Koe 'ata 'oe Taumafa Kava ne tā ʻe Tongapōteki Malohifoʻou ʻo Neiafu, Vavaʻu.  
2008 Koe 'ata 'oe Taumafa Kava naʻe tā ʻe James Cocker.
2008Koe 'ata 'oe Taumafa Kava na'e fokotuʻu ʻi he Uepisaiti ʻoe ʻŌfisi Palasi ʻo Tonga.  


Ngaahi Nouti moe Ngaahi Liliu
[2010] 'Oku makatu'unga 'ae fakatātā´ ni 'i he fakatātā 'oku tuku mai 'e he 'Ofisi Palasi 'o Tonga´ 'i he Uepi Saiti http://palaceoffice.gov.to/.
[190316] Tanaki e fakatātā kehekehe mei he taimi kehekehe ki he anga ʻoe fakanofonofo ʻoe Taumafa Kava´

JamesCocker14Nov00