Koe Ngaahi 'Umu moe Puaka Ha'unga 'oe Kava´


'Umu.................... Fotunga Fakatu'uta.ki.Pangai Fakafeta'i.'i.Pangai.......... Ha'unga.ki.Pangai
'Umu Kaveitau Koe 'umu eni 'oku fa'o he kato lou'akau 'e taha.  'Oku ha'i hono kavei 'o tautau he 'akau ha'amo.  Ko ia 'oku ui ai koe 'umu kaveitau. 'Oku ha'amo 'e he toko ua ki loto Pagai.  'E lava pe 'o fakatu'uta fakataha mo ha kava fuataha. Fakafeta'i ee fei'umu kaveitau. Koe 'umu kaveitau koe taha ia 'i he ha'unga 'e tolu 'oe kava fuataha.
'Umu Fakahunga Koe 'umu eni 'oku fa'o he kato fakahunga (vakai ki he peesi 'oe ngaahi kato).  'Oku ha'i 'aki hono kavei 'e ua 'o tautau he 'akau ha'amo.  Koe kano 'umu koe kau 'ufi fefafa pea 'ufi'ufi toumohomoho 'o hili ai hono kina 'umu koe puaka. 'Oku ha'amo 'e he toko ua ki loto Pagai.  'E lava pe 'o fakatu'uta fakataha mo ha kava fuataha. Fakafeta'i ee fei'umu fakahunga. Koe 'umu fakahunga koe taha ia 'i he ha'unga 'e tolu 'oe kava fuataha.
'Umu Hula . . Fakafeta'i ee fei'umu hula. Koe 'umu hula koe taha ia 'i he ha'unga 'e tolu 'oe kava fuataha.
. . . . .
Puaka Ha'amo   . Fakafeta'i ee fanga puaka ha'amo. .
Puaka Hula . . Fakafeta'i ee fanga puaka hula. .
Puaka Toho . . Fakafeta'i ee fanga puaka toho. .


Ngaahi Nouti moe Ngaahi Liliu
[260313] Fakafotunga fo'ou 'oe peesi.

JamesCocker14Nov00