Okoa Koloa Takuilau


Koe tohi hohoko eni ki he tupu'anga moe ngaahi famili 'o Ulaiasi mo 'Anita Pele Maluo'uiha Kaufusi 'o Okoa mo Koloa mo Vaini.  'Oku vahevahe konga tolu ke faingofua hono lau´.  'Oku fakahingoa koe Okoa Koloa Takuilau he 'e taku ma'u pe 'a Okoa mo Koloa 'i he manatu 'ae famili´ ni, pea ko hono fakama'u 'aki 'ae Takuilau´ he koe hingoa ia 'o 'Akesa Heilala Takuilau koe ta'ahine 'o Vaini.  Koe 'uhinga 'oe taku-'i-lau ko ha me'a 'oku manatua mo talanoa'i ma'u pe, 'o hange koe faka'amu 'ae tohi hohoko´ ni ke manatua ma'u pe 'ae ngaahi fehokotaki 'oe famili ni 'i hono ngaahi to'utangata´


Koe tohi hohoko´ ni koe tānaki moe fokotu'utu'u 'a James Cocker ma'a hono hoa´ Meliame Vea Kaufusi Cocker, koe mokopuna ua 'o Ulaiasi mo 'Anita Pele Maluo'uiha Kaufusi, pea moe mokopuna tolu 'o 'Akesa Heilala Takuilau.  Ko James Cocker koe hako pe mo ia 'o Ngalumotutulu 'oku tupu ai 'ae kāinga Koloa´ ni, pea toe hako pe mei a Kumaikuvalu 'oku tupu ai 'a 'Akesa Heilala Takuilau´.  'Oku hokohoko atu pe 'ae ngaue ki he tohi hohoko´ ni pea 'oku 'ikai ha 'amanaki 'oku tonu peseti 'e teau, ka koe faka'amu´ ke vahevahe mo fakalelei 'ae me'a 'oku ma'u´.  Ka 'i ai ha tānaki pe fakatonutonu 'oku 'oatu e fakaafe ke vahevahe mai ke tau 'inasi kotoa ai.


'Ofa atu ki he kāinga Okoa, Koloa moe Vaini kotoa.


14 Novema 2000

.
Koe Tupu’anga ‘o Ulaiasi Kaufusi


Ko Ulaiasi Kaufusi koe hako ‘oe Taulatevolo ko Kautai, moe ongo Afu, Afu Ha'alaufuli mo Afu Ha'amango.
Ko Kautai


Ko Kautai koe Taulatevolo ia na'ane tauhi 'ae 'api 'oe 'otua tupu'a ko Taufatahi.

'Oku 'i ai e hako moe kainga 'o Kautai 'i Mu'a mo 'Ahau.


Koe fanau 'a Kautai ko:
1. Halafaiefeia

2. Sonatane Vakautafefine

3. Paanepasa 'Uluakimapa


Koe fanau 'a Paanepasa 'Uluakimapa ko: 
1. Kisione
2. Tevita Manuopangai
3. Kei
4. Vei
Ko 'enau fa'e ko Ma'ata Heilala koe 'ofefine 'o Ve'emolo mo Vika Kaufusi. 

Koe tupu'anga 'o Ma'ata Heilala 'oku ha atu ia 'i he kupu hoko.  

'Oku 'i ai e ngaahi talanoa moe fakahokohoko kehekehe ki he fanau moe laine mei a Kautai kia Tevita Manuopangai ka 'oku feinga 'ae tohi hohoko ni ke tānaki fakakatoa atu pe 'ae ngaahi hingoa kae toki hokohoko atu hono fakalelei. 

Ko Afu Ha'alaufuli mo Afu Ha'amango


'Oku lau 'e he tohi hohoko ni koe tupu'anga 'oe ongo Afu, 'a Afu Ha'alaufuli mo Afu Ha'amango, ko Vakafuhu Afu Ha'alaufuli, koe foha 'o Atamata'ila TK2.

'Oku ha 'ae tupu'anga moe fanau 'a Atamata'ila TK2 'i he tohi hohoko Tuputupulefanua, 'i he konga ki he Tu'ikanokupolu.


Koe fanau 'a Vakafuhu Afu Ha'alaufuli ko:
1. Afuha'amoa
Ko 'ene fa'e ko Taungatele.


Pea koe fanau 'a Afuha'amoa ko:
1. Kaufusi Sisi
2. Afukaipo'uli
3. Fie'ilokivaitapu
4. Fa'uvao
5. Talakai
6. Nau'ufipala
7. Fusiloa
Ko 'enau fa'e ko Tu'itokaloto.


Pea koe fanau 'a Talakai ko:
1. Ngutupapaku
2. Talikavili


Pea koe fanau 'a Talikavili ko:
1. Ve'emolo
2. Talikavili
3. Fotu'aika
Ko 'enau fa'e ko Mafiangahiki.


Pea koe fanau 'a Ve'emolo ko:
1. Semisi Tupou
Ko 'ene fa'e ko Mo'ungafetangihi, koe 'ofefine 'o Fusimalohi, foha 'o Luani.
2. Setaleki Muimui Afu Ha'amango 1
3. Ma'ata Heilala
Ko 'ena fa'e ko Vika Kaufusi, koe tama 'a Tupoukenutu.
4. Tevita Afusipa 
Ko 'ene fa'e ko Lanuola, koe fefine Leimatu'a.


Pea koe fanau 'a Ma'ata Heilala ko:
1. Kisione
2. Tevita Manuopangai
3. Kei
4. Vei
Ko 'enau tamai ko Paanepasa 'Uluakimapa. 


~          ~          ~


Koe Hako ‘o Tevita Manuopangai


Ko Tevita Manuopangai na'e 'iloa pe ko Tevita Manu.


Pea mali 'a Tevita Manu mo Susana Lia, koe 'ofefine 'o Maika mei Okoa.  Pea koe fanau 'a Tevita Manu mo Susana Lia ko:
1. Sione Talia'uli
2. 'Ema Manu
3. Ane Manu
4. Ulaiasi Kaufusi
5. Setaleki Afu
6. Susana Manu


Na'e mali 'a Sione Talia'uli mo Meleseini pea ko hona foha ko Tevita Vakatapu. 

Na'e mali leva 'a Tevita Vakatapu mo Alilia Latu Pupunu Lolohea 'o na fanau'i 'a Asilusi Penitani, To'iahi, Alatini, Otuini, Sela, Talia, Taipaleti, Sonatane Hala, Luseane, Lolohea, Aioema, Tevita Kainga mo Popua Vakatapu 'o Okoa.


Koe foha lahi 'o Ulaiasi Kaufusi ko Manase Vaiomo'unga, ko 'ene fa'e ko Lo'ata, koe 'ofefine 'o 'Aisea mo 'Oli.  

Na'e mali 'a Ulaiasi Kaufusi mo 'Anita Pele Maluo'uiha Toamotu 'o na fanau'i 'a Melenaite Halapupuahi Fifita, Kautai Tonga, Manumeimo'unga, Suliasi Ha'avaha Vea, 'Ana Tokelau, Ulaiasi Vakauta'atu, Fipe, 'Evaitokanga, Lisiate 'Ati mo 'Ilaisaane Vaiola Kaufusi.


Ka 'i ai ha tanaki ki he hako 'oe fanau 'a Tevita Manu kataki 'o tanaki mai..


Ngaahi Liliu
[120313] Fakafōtunga fo'ou e peesí.
[180413] Tānaki e hako 'o Tevita Vakatapu, foha 'o Sione Talia'uli, foha 'o Tevita Manuopangaí
.
[200615] Vaheʻi e Tala ʻo Kautai moe Kava ʻo Niukapu ki he peesi ʻoe Ngaahi Talá.

JamesCocker14Nov00