.
.
Koe Taumafa Kava´, Tongapōteki Mālohifoʻou, 1973 - 1975

Koe fakatātā eni ki he Taumafa Kava naʻe tā ʻe Tongapōteki Malohifoʻou, ʻi he heʻene Tohi Nouti moe Fakamatala ki he Ngaahi Koloa moe ʻUlungāanga Tukufakaholo ʻae Tongá.  Ko Tongapōteki Mālohifoʻou´ koe Tangata ia ʻo Vavaʻu Lahi, koe Hako ʻo ʻUlukalala, Toamotu, Fakafanua, Lauaki moe Falefā ko Faingaʻa.

ʻOku makehe foki ʻae tā ko eni ʻa Tongapōteki Malohifoʻou  he ʻoku ne tānaki ʻae ngaahi kolo ʻoe Houʻeiki ʻi he ʻAlofí, ʻa ia ʻoku ʻikai ʻasi pehe ʻae ngaahi fakatātā kehe ki he Taumafa Kavá.

ʻOku ʻoatu e fakamālō ki a Toketā Tēvita ʻŌ Kaʻili, koe Mokopuna ʻUluaki ʻo Tongapōteki Mālohifoʻou, ʻi heʻene loto angaʻofa ke vahevahe atu heni ʻae Ngāue Mahuʻinga ko eni ʻa ʻe ne Kui.

Koe fakafuofua ʻa Toketā Tēvita ʻŌ Kaʻili, koe ngaahi taʻu ʻoe 1973 ki he 1975 nai eni, ne fakahoko ai ʻae ngāué ni.

Foki ki he Peesi Fakafeʻiloaki ki he Fakanofonofo ʻoe Taumafa Kavá


Ngaahi Nouti moe Ngaahi Liliu
[2010] 'Oku makatu'unga 'ae fakatātā´ ni 'i he fakatātā 'oku tuku mai 'e he 'Ofisi Palasi 'o Tonga´ 'i he Uepi Saiti http://palaceoffice.gov.to/.
[190316] Tanaki e fakatātā kehekehe mei he taimi kehekehe ki he anga ʻoe fakanofonofo ʻoe Taumafa Kava´

JamesCocker14Nov00