.
.
Koe Taumafa Kava´, ʻŌfisi Palasi ʻo Tongá, 2008

Koe fakatātā 'ekisela (excel) eni ki he Taumafa Kavá naʻe fokotuʻu ʻi he Uepisaiti ʻae Ōfisi Palasi ʻo Tongá (http://www.palaceoffice.gov.to.) ʻi he ngaahi taʻu ʻoe 2008.  

Koe ʻaho 30 ʻo Siulai 2008, naʻe fakahoko ai ʻae Taumafa Kava Hilifaki Kalauni ʻo Tupou V.  'A ia koe tui ʻae Mālō Tongá koe fakatātaá ni koe fakafuofua ia ʻae ʻŌfisi Palasí ki ha kakato ʻi Pangai ʻae Houʻeiki moe Haʻa Matapule Maʻu Fatongia ki he Taumafa Kava 'i he 2008.

Foki ki he Peesi Fakafeʻiloaki ki he Fakanofonofo ʻoe Taumafa Kavá


Ngaahi Nouti moe Ngaahi Liliu
[2010] 'Oku makatu'unga 'ae fakatātā´ ni 'i he fakatātā 'oku tuku mai 'e he 'Ofisi Palasi 'o Tonga´ 'i he Uepi Saiti http://palaceoffice.gov.to/.
[190316] Tanaki e fakatātā kehekehe mei he taimi kehekehe ki he anga ʻoe fakanofonofo ʻoe Taumafa Kava´

JamesCocker14Nov00