.
.
Koe Taumafa Kava´, E.E.V Collocot, 1927

Koe fakatātā eni ki he Taumafa Kavá naʻe tā ʻe E.E.V Collocott 'i he'ene Senolo koe "Kava Ceremonial in Tonga", 'i he 1929, pea 'oku hiki 'i he "Journal of the Polynesian Society".

Foki ki he Peesi Fakafeʻiloaki ki he Fakanofonofo ʻoe Taumafa Kavá
Ngaahi Nouti moe Ngaahi Liliu
[2010] 'Oku makatu'unga 'ae fakatātā´ ni 'i he fakatātā 'oku tuku mai 'e he 'Ofisi Palasi 'o Tonga´ 'i he Uepi Saiti http://palaceoffice.gov.to/.
[190316] Tanaki e fakatātā kehekehe mei he taimi kehekehe ki he anga ʻoe fakanofonofo ʻoe Taumafa Kava´

JamesCocker14Nov00