Koe Tala ʻoe Tuʻitongafefine´, Tamahā´ moe Tamatauhala´Koe ngaahi tu'unga fakalangilangi eni na'e fa'a fakanofo hili ha felotoi 'ae Tu'itonga moe Kau Falefa.  Na'e 'ikai ko ha ngaahi tu'unga ma'u mafai ki hono pule'i mo hono fakalele 'oe fonua ka koe ngaahi tu'unga tapu ki he fonua kotoa.


Koe Tu'itongafefine koe tu'unga ia na'e fa'a fakanofo ki ai ha tuofefine, tamai taha, fa'e taha 'oe Tu'itonga.  Ka 'i ai ha tautehina fefine, na'e lava pe ke nau Tu'itongafefine fakahokohoko.  Ka na'e pau ke 'uluaki malolo 'ae Tu'itongafefine ki mu'a pea toki fakanofo e Tu'itongafefine hoko.  'A ia koe Tu'itongafefine pe 'e taha 'i he taimi 'e taha, hange pe koe Tu'itonga. 


Koe Tamaha koe tu'unga ia na'e fa'a fakanofo ki ai ha tama fefine 'ae Tu'itongafefine ki he Tu'ilakepa pe koe Tu'iha'ateiho.  Koe Tamaha koe tu'unga ma'u'olunga taha ia 'oe fonua, tukukehe 'ae Tamatauhala 'i he taimi na'e toki fokotu'u ai ki mui ange.  Hange pe koe Tu'itonga moe Tu'itongafefine na'e pau ke malolo 'ae Tamaha ki mu'a pea toki fakanofo 'ae Tamaha hoko.  'A ia koe Tamaha pe 'e taha 'i he taimi 'e taha.  Ka na'e fa'a fakaʻapaʻapaʻi mo tauhi kotoa pe 'ae fanau 'ae kau Tu'itongafefine koe kau Tamaha tangata mo Tamaha fefine.


Koe Tamatauhala koe tu'unga ia na'e taha pe hono fakanofo 'i he hisitolia 'o Tonga, 'a ia koe Tamatauhala ia ko Makamalohi.  Na'e lau eni koe tu'unga ma'u'olunga taha 'oe fonua he ko Makamalohi koe tama ia 'ae Tu'itongafefine ko Fatafehiolapaha (tuofefine 'o Pau TT36) ki he Tamaha tangata ko Tu'iha'ateiho Fa'otusia Fakahikuo'uiha (tuonga'ane 'oe Tamaha ko Latufu'ipeka moe Tamaha ko 'Amelia Fakahikuo'uiha).Ngaahi Liliu
[130413] Fokotu'u fo'ou e peesi´.  Hiki mai mei he tohi hohoko Tuputupulefanua.  

JamesCocker14Nov00