Koe Tala ʻoe ʻOhoana´, Maʻitaki´, Sinifu´,
Moheofo´, Fokonofo´, Tākaifala´ moe Kitetama´
Na'e mahino pe 'a hou'eiki 'i he'enau mali ki he Tu'itonga he na'e tauhi mavahe pe kinautolu.  'I he kamata mai 'oe nofo, koe kau fefine na'e fili ke mali moe Tu'i mei he ngaahi Ha'a Hou'eiki lalahi 'oe fonua na'e ui kinautolu koe 'Ohoana 'oe Tu'itonga.

 

Koe toenga leva 'oe ngaahi mali 'oe Tu'i na'e ui koe kau Sinifu pea nau nofo kotoa pe honau fale na'e ui koe Fale Sinifu.  Na'e 'i ai leva e taha he kau sinifu na'e ui koe Ma'itaki pea koe taki ia 'oe kau sinifu.  'Oku 'ikai mahino pe na'e anga fefe hono fili 'oe ma'itaki.  Mahalo koe 'eiki taha 'i he kau sinifu na'e ma'itaki.  Pe mahalo koe sinifu manakoa taha na'e ma'itaki.  'Oku 'ikai ha 'ilo fakapapau ki ai. 


'I he a'u mai ki he taimi 'oe Tu'iha'atakalaua na'e alealea leva 'a hou'eiki ke fili 'ae fehuhu (fa'e 'i he lea fakahouhou'eiki) 'oe Tu'itonga hoko mei he 'ofefine 'oe Tu'iha'atakalaua.  'Oku lau 'e he tohi hohoko ni ne kamata mei he taimi ko ia hono ui e Moheofo.  Koe 'uhinga 'oe moheofo koe mohe teu ofo pe na'a fai atu ha fekau 'ae tu'i.  'I he taimi leva 'o Mataeleha'amea [TK4] na'e hiki e fili moheofo ki he 'ofefine 'oe Tu'ikanokupolu. Na'e hoko atu pe foki moe mali 'ae tu'i ki he ngaahi hou'eiki kehe kae 'uma'a e nofo sinifu.


Koe Fokonofo koe taimi ia na'e 'omai ai 'e ha mali 'oe tu'i hano kainga ke mali mo fa'ele ki he Tu'i.  'Oku pehe na'e hoko eni kapau na'e pa'a e mali 'oe tu'i pea ne fanau 'aki leva ki he tu'i 'ae fa'ele 'ene fokonofo.  'Oku toe pehe kapau na'e 'osi fanau pe mali ia 'oe tu'i, na'ane fakatokolahi mo fakakaukaua 'aki e kainga 'ene fanau, 'ae fanau 'ene fokonofo.  Koe fototehina moe fanau moe fanga mokopuna 'oe fa'etangata na'e fa'a ngaue'aki ki he fokonofo he ko kinautolu na'e fa'iteliha ki ai 'ae fefine ha'ana e fokonofo.


Koe Takaifala na'e ngaue'aki ia he vaivai 'ae tu'i pea fili mai leva e taha ke ha'u o takaifala, 'a ia ko hono folofola mo hono takai e 'afio'anga 'oe tu'i pea mo hono tauhi mo hono tokanga'i 'oe sino 'oe tu'i.  Na'e meimei koe kainga pe 'oe tu'i na'e takai fala he na'e 'ikai fie tauhi vaivai ha taha kehe ia.  Pea taimi e ni'ihi koe faingamalie eni ki ha taha tu'a ke 'i ai ha'ane tama 'eiki. 


Koe Kitetama koe fa'ahinga mali fakakainga ia na'e 'ave ai 'ae 'ofefine 'oe tuonga'ane ke mali ki he tama tangata 'ae tuofefine.  Koe 'uhinga hono ngaue'aki ke pukepuke mo langalanga'i 'aki e hako'i 'eiki 'oe fanau 'ae tuofefine (tautautefito kapau na'e mali 'ae tuofefine ki he tu'i).  Pea koe 'uhinga ia 'oe kitetama koe kite pe siololoa ki he kaha'u 'eiki 'oe hako 'oe tuofefine.


Ngaahi Liliu
[130413] Fokotu'u fo'ou e peesi´.  Hiki mai mei he ongo tohi hohoko Kolonga Hulihuli.  

JamesCocker14Nov00