Nofo ʻi Walu Bay

Hiva ʻe he Fungaʻonetaka

Nofo ʻi Walu Bay
Moe Taulanga Suva
Mamata he peau
Taumakulu hoku loʻimata

Launoa ʻae meʻa kotoa
Taulofuʻu hono haʻahaʻa
Ifo ʻa faʻitoka
ʻI he nofo natula

ʻĀ hake ʻo fanongo
Ki he taufa naʻe tō
ʻO ne holoki ʻae lotó ni
Kafo ai mo hoku sino

Naʻe tatau kiateau
ʻAe ʻaho mo po
Uisa fakapo
He ʻikai te ke siʻi ngalo

ʻIsa he meʻa mamahi
Neu aʻusia ai
Tali loto fiefia
Hono faingataʻa

Teu hanu nai kia hai
Hanu launoa pe
Kuo lava ho lotó na
Kau ʻalu ʻo he

ʻOi ka neongo ia
Huni tangitangi
Neu lau ʻe au
Ko siʻoto hevani

Mohe ai pea te ofo
Kohai naʻe fafangu
Fafangu ʻe he kelesi
ʻOe mohe manatu

Ki he pupunga siueli
ʻO Fasimoeafi
He ʻikai te ke ngalo
Ha houa moe miniti

Ko siʻoto kakala tapu
Naʻe tuku kau ʻalu
ʻE toki veteki
ʻO ka ngalo leva au

ʻAi ange hao lau
Mo haʻo fakakaukau
He koe ʻofá ni
Kei tuli mui atu

Neu silaʻi fakamaʻu
ʻI he puka ʻoe manatu
Koe fakapapau
Teu mate pe mo auNgaahi Liliu
[150613] Fakafōtunga fo'ou e peesi´.

 

JamesCocker14Nov00