Māʻili e Matangi ʻo Fataki e ʻOfá ni

Hiva ʻa Sione ʻAleki

Māʻili e matangi ʻo fataki e ofá ni
ʻĀvea ai ʻae loto mo siʻete ʻamanaki
Lose hine ē ngangatu ʻoku kei tangitangi
Ko hoto kahoa tauleva ʻo ka malu e efiafi
Pongia ai hoku loto
Nofo he moʻui ʻoe honge ifo
ʻAmanaki taʻehoko
Kāpuí na ai e maama ʻoe ʻilo

Seuke, seuke siʻeku Lupe
Siu ā koe ka teu siʻi ui ui pe
Seuke, seuke siʻeku Lupe
Siu ā koe ka teu siʻi ui ui pe

Ne fanguna ʻi he ʻea ongo he tuʻapō
Hoʻo hā vīsone mai ki hoku loto
ʻAuhia e manatu uisa he fetuʻu tō
He fauniteni ne mapuna ko siʻoto feʻao
Langatali kei hengihengi
Lataʻanga siʻa fine taukei
Fakamaʻu e pālomesi
Koe suvenia tuku ki hato maheni

Seuke, seuke siʻeku Lupe
Siu ā koe ka teu siʻi ui ui pe
Seuke, seuke siʻeku Lupe
Siu ā koe ka teu siʻi ui ui peNgaahi Liliu
[150613] Fakafōtunga fo'ou e peesi´.

 

JamesCocker14Nov00