Lose ʻo Pema

Koe faʻu ʻa Feke, koe hiva ʻo ʻAna Vea mei he ʻapi ko Pema. 


ʻOi, teu tangi au, ʻisa he ʻuhinga kuo maumau

Ho to, ho to palavalu, naʻe tukuloto heʻeku manatu

Kuo hoko ko siʻoto makakafu, ho to kōfini ʻe ʻalu mo au

Ka ko ʻena aa siʻeku ʻofa ni, ʻatu aa ko ho lolo takai

Ka ko ʻena aa siʻeku ʻofa ni, ʻatu aa ko ho lolo takai


ʻOi, Funga Vailahi, tengihia ʻeni siʻoku loto ni

Pehe, pehe ange mai, ke ta vahevahe siʻoku mamahi

ʻOi he matangi ne feangiaki, matangia ai, siʻoku ʻatamai

Hoiaue, teu lea ʻasi, manava ʻaki, siʻeku mamahi

Hoiaue, teu lea ʻasi, manava ʻaki, siʻeku mamahi


Teu, lea he moʻoni naʻaku fūfū ʻi hoku loto ni

Loto, ne kalusefai, ʻe te muimui fie taliangi

Sai pe aa, ka neu ʻikai, heʻeku moui ʻo loto mamahi

Teu fai aa ki ho mo loto, kae hoko ko siʻoto fakapō

Teu fai aa ki ho mo loto, kae hoko ko siʻoto fakapō


ʻAlu, kau nofo he ke, fakamoʻoni kiate koe
ʻIkai, muʻa ke tatali, kae lava siʻoto fatongia ni
ʻIkai teu mau ha meʻa maʻau, ka ko ʻena pe haʻo Tohitapu
ʻAlu aa koe, peʻi ʻalu aa, ʻofa ke monūʻia ho hala
ʻAlu aa koe, peʻi ʻalu aa, ʻofa ke monūʻia ho hala

Ne te, puke maʻu pe, ʻo te lau ko siʻete siate
Lau, ko ʻeku koloa, ta ko aa ko, siʻoto faʻitoka
Feleunga Heilala Pulupaki, koe fe ha to vaikauʻaki?
Sia ko Toloke teu fēfē? koe tau e kuo fakate
Sia ko Toloke teu fēfē? koe tau e kuo fakate

Teu, fiefia pe, ko hoʻo veteki ʻe ta talite
ʻOi, ʻoi ʻae tali ni, lumu e kakala, kau puke pe
Koe hongofulu taʻu nai ʻeni, ʻeku puke siʻeta palōmesi
Pōtea e, Ongo Haʻangana, milimili hao vala maʻamaʻa
Pōtea e, Ongo Haʻangana, milimili hao vala maʻamaʻaLose ʻo PemaNgaahi Liliu
[150613] Fakafōtunga fo'ou e peesi´.

 

JamesCocker14Nov00