Ko Hai ʻEna ʻOku Tuʻu Fakaunga


Kuo te fiu 'i he nofo ko eni 

ʻAlaa hono fa'a veteki 
Hange kuo te 'i he matapa 'o Heli 
Hono fakamavae kita mei hoto feleni 

Ko hai ena 'oku tu'u fakaunga 
'I he fihi 'oe 'akau moe maile 
Toli he lile moe si'i Huni moe Fa 
Neu 'ai ki ai 'ae sila 'o 'eku 'ofa 

Ko 'eni kuo u 'akilotoa 
Kuo hamu 'eku kolo 'e he 'ofa 
Ko hoku loto eni kuo to'oa 
'I he malama 'ae foʻi falahola 

Tau:
Fakapo si'ete nofo 'o manatu 
Ki he fahina pea moe kukuvalu 
Pea ifo leva 'ae mate kiate au 
Ho'o 'alu 'o 'ikai toe ha'u 
Neu loto leva keu nofo tokotaha 
Ha tele'a toafa pe ko ha potulala 
Pea neu misi tokua kuo ta talanga 
'Eva a koe kau nofo 'o hoha'aNgaahi Liliu
[150613] Fakafōtunga fo'ou e peesi´.

 

JamesCocker14Nov00