Ke Tulou Moe Malimali ʻA Māmani

Hiva ʻe he Haʻape ʻo Taliʻeva

Ke tulou moe malimali 'a Mamani
Haitelenisia ko si'oku lata'anga
Tafe fauniteni si'oku mafu 'ofa
Teu 'iku pe mo au ki tanekinanga

Hopo e la'a ake si'eku manatu
Losalio tapu si'oku ngalu tuku
Teu toki mate pea u luva atu
Teu iku pe mo au ki he 'aho fakamaau.
 
Neu nofo hifo 'o 'Eukaliti
Ta ko ho'o 'ofa na na'e lahi hono viki
Pea toki tala 'e hoku konisenisi
Ta ko ho'o 'ofa na ta'ahine 'oku si'isi'i

Tau:
Taiala e kuo ke fua hia
Kuo vevea e matatahina fakapo
Teu fefe nai au ia
Kuo vave pe keu mateNgaahi Liliu
[150613] Fakafōtunga fo'ou e peesi´.

 

JamesCocker14Nov00