ʻIsalei Kuo Te Fiu He ʻŪkuma

Hiva ʻe he Funga ʻOnetaka

‘Isalei kuo te fiu he ‘ukuma

Tangiloto ‘i he ‘ofa fai ki he maomaonganoa

Fasi ‘ae ngalu kau lauloto aa

Fisihina e peau hengihengi pea ake e ‘ofa

Ki ‘Umutangata mo hono kakala

Fasimoeafi ko hoto mamana

Uisa he me’a mamahi failoto pe ‘e te uiaa

Ke ui ui noa pe ‘e lava nai ‘e hai


Ma’ili e matangi ‘i he fale ‘oe ‘ofa

Siueli mahu’inga sila ‘ete ‘ofa tupu’a

Si’i Naitingikeili he nanivi ‘ae ata

Koe vale’anga ‘ete ‘ofa pea ta’emangalo ‘i ha kuonga

Ne ke hange si’ato kahoa siueli

Pe ko hato mama taiamoni

Ne hoko ko ‘ete siate he kelesi ‘oe nofo taimi

’A natula ‘ene fotu o ‘asinisini ho’o beauty

 

Tau:

’Oiauee ‘a si’ete tangiloto he mamahi

He kakala tapu ko hoto saulavani

Si’a siueli koula ko hoto hevani

Laukau’anga ia ‘ete nofo mamani

Laukau’anga ia ‘ete nofo mamani.


Angina ‘ae ‘ea Tahakaeafe kei tu’u

Luva‘anga e kakala ‘i ha pohahau

Fele ‘a fe’ofa’aki teu vale au ‘i he manatu

Feluteni he maheni kuo motu loutou

’Uta’anga ‘e te ‘eva li’ekina kae ifo pe

Kau ‘utufia lo’imata ‘eku ‘ofa mamae

Uisa ee ‘ete ‘ofa ne paea he moana vavale

’Oseni e kakala napa’a lilo e nofo koeNgaahi Liliu
[150613] Fakafōtunga fo'ou e peesi´.

 

JamesCocker14Nov00