Huikapeloto


'Oku 'ikai tupu noa e mafoa 'ae ata´
Pea 'ikai luva noa 'e natula hono kakala´
'Oku ta takitaha he nafa 'i he'eta fononga´
Moe taa'i fekau ke ohi ai hota loto hoha'a´

Ko ia ta tu'u 'o faiva he 'afio'anga 'oe la'a´
Ka ta humu he 'aho´ ni, ta puna 'apongipongi
Hole 'e ta kātaki´ 'o fafanga 'aki e 'ahi'ahi´
Ta inu kitaua he 'ofa´, teu 'aki hota 'aonga´

Ka taitō leva e la'a´ hota 'apisia 'i maama´
Tānaki e kāinga´ fakamā'opo'opo hota tala´
Ne ta tākanga mo mala, fetapa mo monū
Ka kohai 'ia kinaua 'e lelu ai e mātuku´

'Io koe koloa 'oe fononga´ ne fufū he taumu'a´
Tai ai hota iku'anga´ 'i hota loto ne feinga´
Pea ko hota tu'unga´ talu mei muʻa hono tala´
'E ta faingamālie he Haohaoa ne peki


Ngaahi Liliu
[050413] Fakafōtunga fo'ou e peesi´.

JamesCocker14Nov00