Hiva He Pitu Taukaē


Hiva e Pitu Taukae

Sila fakama'u 'oe talite

Ne hako pea fihi ai 'ae maile

Hopo ai e la'a matelie

Siu 'ae laumanu tavake

ʻO fanifo ai 'ae naite

'Oseni 'o e 'ofa mamae

Suvenia e Kolo Ve'eve'e

 

Matanga 'o e 'Otuanga 'ofa

Ne hake mo hifo ai e sola

'O inu ai ʻi he vaifakanonga

He mausa 'o e kolokakala

Ne hu'ia he matangi hahake

Kae manongi hono ngoue lose

'O taufa 'i he tahi Saute

'Alaha he kaloni Polata'ane

 

Koe loto ni ia kuo kafo
Malave 'i he po mo e 'aho

Te'ia 'i he 'ofa ne taumama'o

'Ofa loto hono mapui hingano
'Ou fiu kumi si'ano feau

Kae taulofu'u he manatu

'A matahina pea moe ngalu

'Ise'isa he tuai kae pauNgaahi Liliu
[150613] Fakafōtunga fo'ou e peesi´.

 

JamesCocker14Nov00