Funga Fele'ave

Koe faʻu ʻa Tuʻivakanō Kiutauʻivai Kaho.  Koe hiva ʻo ʻAmelia Leafāʻitulangi Tupou.

Angi e matangi mei he Noate
'O falala 'i he Matahangale
'Ofa loto 'i he Toafa 'One
'E Tano'a pea mo Fele'ave
Tu'unga e 'ofa ni ke 'ave
Vivili e mamani fulipe
Uisa he 'ofa ni paea ho loto fale
 
Koe Piutau kuo te ongo na
Hono ha'ofia 'a si'ete 'ofa
Neu lau pe ia ko 'eku koloa
Ka koe sino ni ia kuo 'atu
Fai 'aki a mu'a ha'o laukau
Keu paea he haʻofangatapu
Kae tuku pe ke ake haʻo manatu

Koe 'ofa eni kei talifaki
'A si'ete 'ofa ha me'a mamahi
ʻA si'ete tali angi kia Langakali

Pehe ange mai na'a te 'iloa
'A si'o loto na kakala hingoa
He koe sino ni kuo liʻoa
Teu fuahia pe aa ka ke nonga
  
'Ofa hoto loto 'e te a'usia
He kakala tapu 'o Polinisia
Fanga Longonoa Kakala Mo'onia
Funga Tufuʻū moe Kele'a Maka
Koe 'ofa eni ke mo fakaha
Kau kalofaki noa he vahā
'Uisa fakapo si'i Funga Mahofa


Funga Fele'ave .... Tuʻimala Kaho


Toafaʻone .... Kuila
Ngaahi Liliu
[150613] Fakafōtunga fo'ou e peesi´.

 

JamesCocker14Nov00