Fefine'i moe Tangata'i Fonua
Koe konga mahu'inga 'oe Hisitōlia 'o Tonga´ 'oku 'i he mo'ui moe ngaahi ngāue 'ae kakai 'oe fonua´.  
'Oku fakamālō'ia mo fakamanatu ʻi he peesi´ ni 'ae fefine'i moe tangata'i fonua 'o Tonga
kuo tau ʻinasi fiefia kotoa ʻi heʻenau ngaahi ngāue´ mo honau ngaahi talēniti´.

Ko e Kau Palēmia ʻo Tonga

Koe kau tangata eni naʻa nau hoko koe Palēmia ʻo Tonga.
 

Pilinisi Tevita 'Unga
1879 - 1880

Shirley Waldemar Baker
1880 - 1890

Siaosi Uiliami Tuku'aho
1890 - 1893

Siosāteki Veikune
1893 - 1904

Siaosi Tuʻipelehake
1905

Tupoutoʻa Sione Tupou Mateialona
1905 - 1912

Tuʻivakanō Tevita Polutele
1912 - 1923

Pilinisi Tungī Mailefihi
1923 - 1941

Ata Solomone Ula
1941 - 1949

Pilinisi Tupoutoʻa Tungī
1949 - 1965

Pilinisi Fatafehi Tuʻipelehake
1965 - 1991

Pāloni Vaea ʻAlipate Tupou
1991 - 1999

Pilinisi ʻUlukālala Lavaka Ata
2000 - 2006

Toketā Feleti Vakaʻuta Sevele
2006 - 2010

Tuʻivakanō Siale Kaho
2010 - 2014

Samuela ʻAkilisi Pōhiva
2014 -    


Ngaahi Liliu
[011116] Ngaahi Maʻungatala:
"The Tongan Constitution", Sione Lātūkefu, 1975, peesi 50
Uepisaiti ʻae ʻŌfisi Palēmia ʻo Tongá http://www.pmo.gov.to/former-pms/
Ngaahi ʻAta mei he ʻInitaneti

JamesCocker14Nov00