Koe Toutai Tahi Mamaha´
A'a Feke
Hele Muli'one
Tā Ō / Tā Toke / Tā 'Ufu
Tuli Paka
Ala Kuku / To'o Hihi Fīngota Tata Tuotua
Ama Huhuhuhu Tauhele Tupa Tu'u Lomu
'Aukava
Moe Kaloa'a
Tauta'a
Uloa
Fā Kuku / Fā To'o
Paki 'Umana
Tolo
Fakahē Te'epupulu
Pola
Tua Feo
Fakamata Sili / Kupenga Tufi Tukumisi Velo
Fua Kolukalu
Tā Mehingo
Tuki Hulihuli
Vili Valo©JamesCocker14Nov00