Koe Toutai Tahi Loloto´
Fakalukuluku
Hoka Tofua'a
No'o 'Anga
Taumāta'u
Fakatele
Kafa Fonu
Tauhele Fīngota
Tukutuku
Hī 'Atu pe Sī 'Atu
Maka Feke
Tau Mangā
Uku Feke / Uku Fonu

Koe fakatātā eni 'oe Maka Feke´

©JamesCocker14Nov00