Koe ngaahi ʻAkau Faitoʻo moe Ngaahi Mahaki he Fakaʻaongaʻi ki ai´

ʻOku ʻoatu e fakamālō loto hounga kia Hepisipa Tangulu Tuʻipulotu ʻo Tuʻanuku mo Tefisi ʻi heʻene loto lelei ke vahevahe atu heni ʻene ngaahi fekumi
´ mo ʻene ngaahi fakamatala´.

Neongo ʻoku fakamanatu heni e ngaahi faitoʻo ne ngāueʻaki ʻe heʻetau fanga kui
´ ʻoku poupouʻi atu ʻe he peesi´ ni ke tau muimui mo talangofua ki he ngaahi faleʻi ʻae toketā papālangi.  Takitaha pe kuonga mo hono founga moe toʻukai mo hono lohu.

 

ʻAkau Faitoʻo Fōtunga Faitoʻo
..LesiLesiKoe fanga ki foʻi tengaʻi lesi mui´ naʻe folo koe faitoʻo ki he fakalele´.  Koe toʻi mei he lesi mui´ naʻe huʻi vai ʻo inu koe faitoʻo ki he mahakihela´ moe nounou ʻae mānava´.    
..LautoluLautoluKoe Lautolu matolu´ eni.  Koe faitoʻo ki he kulokula pea moe pala pe velia ʻae sino´.
..Monomonoʻahina..MonomonoʻahinaKoe faitoʻo ki he feʻea ʻae fanga kiʻi pēpe´.
..MōʻotaMōʻotaKoe faitoʻo Fakatēvolo.
..Teʻepiloʻamaui..
Teʻepiloʻamaui Naʻe ngāueʻaki ki he Fakahinga´ moe Langakete´.  


Ngaahi Nouti moe Ngaahi Liliu
[260313] Fakafōtunga fo'ou e peesi´ mo kamata hono fokotu'utu'u fakakalama´

JamesCocker14Nov00