Koe Ngaahi Lea ne Liliu ki mui he 1980 (koe fakafuofua)


Lea.Tonga. Lea.Papālangi Nouti
Feisipuka  Facebook Ko ʻeku fuofua sio hono ngāue ʻaki ʻi ha tohi ʻi he Kaniva Tonga´ ʻi Me 2013.  Ka koe lea pē eni ʻoku ʻosi ngāue maheni ʻaki ʻi he talanoa fakaʻaho´.  ʻOku toe ngāue ʻaki moe Tohimata´. 
'Initaneti  Internet ʻOku toe ngāue ʻaki moe Ngaluope´. 
ʻIsiū Issue Ko ʻeku fuofua sio hono ngāue ʻakí´ ʻi ha tohi ʻi he Kaniva Tonga´ ʻi Me 2013.  Ka koe lea pē ʻoku ʻosi ngaue maheni ʻaki ʻi he talanoa fakaʻaho´. 
Kīpooti Keyboard Koe kīpooti eni ʻi he komipiuta´. 
Louseni Lotion Ko ʻeku fuofua fanongo hono ngāueʻakí´ koe tuʻuki mai ʻae fineʻeiki ʻi he māketi Talamahu´ ʻi Fepueli 2013. 
Mausi Mouse Koe mausi eni ʻi he komipiuta´. 
Saikolosia Psychology
Seivi Save Koe seivi ʻo ha meʻa ʻi he komipita´. 
Sikulini Screen Koe sikulini eni ʻi he komipiuta´. 
Sūnami Tsunami
Taputolu www
Uepi Web Koe lea pē ʻe taha ki he ʻinitaneti´.  ʻOku toe ngāue ʻaki pe ʻae Ngaluope´.
Uepisaiti Website Koe uepisaiti ʻi he ʻinitaneti´. 
Uinitou Window Koe uinitou eni ʻi he komipiuta´ ʻa ia ʻoku kehe pē eni mei he matapāsioʻata ʻi he fale´.


Ngaahi Nouti moe Ngaahi Liliu
[270513] Fakafōtunga fo'ou e peesi.

JamesCocker14Nov00