.
.
Koe Taumafa Kava´, James Cocker, 2008

Koe fakatātā eni ki he Taumafa Kavá naʻe tā ʻe James Cocker makatuʻunga ʻi he fakatātā ʻekisela (excel) ne fokotuʻu ʻi he Uepisaiti ʻae Ōfisi Pālasi ʻo Tongá, i he ngaahi taʻu ʻoe 2008.  ʻOku fakafuofua ʻe he fakatātaá ʻae kakato ʻi Pangai ʻae mātuʻa maʻuhingoa ʻi he 2008.

'Oku 'i ai ha foʻi kehekehe mahuʻinga ʻi he fakatātaá ni moe fakatātā ʻae ʻŌfisi Pālasi.  'Oku fakahihifi ki mataʻu ʻae muiʻi Touʻá 'i he fakatātā ʻae ʻŌfisi Pālasí.  Koe tonu ia.  Ka koe fakatātā ko eni 'oku lele fakahangatonu pe ʻae muiʻi Touʻá ia ʻi loto mālie.  ʻOku ʻikai totonu ia.  Ka naʻe fai mafana e taá ʻo ʻosi pea toki fakatokangaʻi hifo ʻoku kiʻi hala ka kuo faingataʻa hano toe lliliu, pea tuku ai pe.

Foki ki he Peesi Fakafeʻiloaki ki he Fakanofonofo ʻoe Taumafa Kavá


Ngaahi Nouti moe Ngaahi Liliu
[2010] 'Oku makatu'unga 'ae fakatātā´ ni 'i he fakatātā 'oku tuku mai 'e he 'Ofisi Palasi 'o Tonga´ 'i he Uepi Saiti http://palaceoffice.gov.to/.
[190316] Tanaki e fakatātā kehekehe mei he taimi kehekehe ki he anga ʻoe fakanofonofo ʻoe Taumafa Kava´

JamesCocker14Nov00