.
.  
'Oku fakamanatu 'e he saití ni 'ae ngaahi Tala 'o Tongá.
Koe ngāue'ofa fakafo'ituitui eni tu'unga 'i he manatu fiefia ki he kāinga moe ngaahi ta'u ne fai hake ai 'ae tutupu 'i Tongá.
Koe koloa 'ae Tonga, ma'u mei he Tonga, pea molimoli atu heni ke laukau mo fiefia ai 'ae Tonga kotoa.

JamesCocker14Nov00